فیوز اکسیال
فیوز اکسیال

فیوز بریکر
فیوز بریکر

فیوز مربعی
فیوز مربعی

ترموسوئیچ قابلمه ای
ترموسوئیچ قابلمه ای

ترموسوئیچ سیم دار
ترموسوئیچ سیم دار