فیوز اکسیال
فیوز اکسیال
فیوز بریکر
فیوز بریکر
فیوز مربعی
فیوز مربعی
ترموسوئیچ قابلمه ای
ترموسوئیچ قابلمه ای
ترموسوئیچ سیم دار
ترموسوئیچ سیم دار