نمایش دادن همه 14 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

بین راهی 3 به 6

58,000 تومان
تعداد ورودی : 3 تعداد خروجی : 6 بین راهی جریان نامی : 32 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع اتصال : CAGE CLAMP

ترمینال کانکتور 2 به 4 بین راهی

65,000 تومان
تعداد ورودی : 2 تعداد خروجی : 4 قطر سیم ورودی : 0.5 - 6 mm قطر سیم خروجی : 0.2-2.5 mm جریان نامی : 32 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع اتصال : CAGE CLAMP

ترمینال کانکتور 4 به 8

70,000 تومان
تعداد ورودی : 4 تعداد خروجی : 8 قطر سیم : 0.2-4 mm جریان نامی : 32 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع اتصال : CAGE CLAMP

ترمینال کانکتور 3 به 12

75,000 تومان
تعداد ورودی : 3 تعداد خروجی : 12 قطر سیم : 0.2-4 mm جریان نامی : 32 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع اتصال : CAGE CLAMP

فیش کانکتور 3 پین ضد آب

36,000 تومان

کانکتور بین راهی ضد آب 3 پین

مشخصات کابل:2 سیم 0.75

طول :40CM

ولتاژ قابل تحمل:300 ولت

نری +مادگی

فیش کانکتور 2 پین ضد آب

22,000 تومان

کانکتور بین راهی ضد آب 2 پین

مشخصات کابل:2 سیم 0.5

طول :40CM

ولتاژ قابل تحمل:300 ولت

نری +مادگی

فیش کانکتور 2 پین ضد آب

24,000 تومان

کانکتور بین راهی ضد آب 2 پین

مشخصات کابل:2 سیم 0.75

طول :40CM

ولتاژ قابل تحمل:300 ولت

نری +مادگی

ترمینال کانکتور 1 به 5

43,000 تومان
تعداد ورودی : 1 تعداد خروجی : 5 جریان نامی : 35 آمپر نوع اتصال : CAGE CLAMP

ترمینال کانکتور 1 به 4

42,000 تومان
تعداد ورودی : 1 تعداد خروجی : 4 جریان نامی : 35 آمپر نوع اتصال : CAGE CLAMP

ترمینال کانکتور 1 به 3

32,000 تومان
تعداد ورودی : 1 تعداد خروجی : 3 جریان نامی : 35 آمپر نوع اتصال : CAGE CLAMP

ترمینال کانکتور 1 به 2

29,000 تومان
تعداد ورودی : 1 تعداد خروجی : 2 جریان نامی : 35 آمپر نوع اتصال : CAGE CLAMP

ترمینال کانکتور 2 به 4

53,000 تومان
تعداد ورودی : 2 تعداد خروجی : 4 جریان نامی : 35 آمپر نوع اتصال : CAGE CLAMP

ترمینال کانکتور 2 به 6

58,000 تومان
تعداد ورودی : 2 تعداد خروجی : 6 جریان نامی : 35 آمپر نوع اتصال : CAGE CLAMP

ترمینال کانکتور 3 به 6

45,000 تومان
تعداد ورودی : 3 تعداد خروجی : 6 جریان نامی : 35 آمپر نوع اتصال : CAGE CLAMP