نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

درایور بردی 50 وات 220 وولت

80,000 تومان
درایورip20 بردی توان : 50 وات وولتاژ ورودی :220 وولت وولتاژ : 150 وولت آمپر : 300 میلی آمپر

درایور بردی 4-9 وات 220 ولت

55,000 تومان
درایورip20 بردی توان : 4-7 وات وولتاژ ورودی : 220 ولت وولتاژ : 12-21 ولت آمپر : 300 میلی آمپر

درایور بردی 1-3 وات 220 وولت

35,000 تومان
درایورip20 بردی توان :1-3 وات وولتاژ ورودی : 220 وولت وولتاژ : 3-9 وولت آمپر : 300 میلی آمپر

درایور بردی25-36 وات 12 ولت

80,000 تومان
درایورip20 بردی توان : 25-36 وات وولتاژ ورودی : 12 وولت وولتاژ : 75- 108 وولت آمپر : 300 میلی آمپر

درایور بردی 18-25 وات 12 وولت

60,000 تومان
درایورip20 بردی توان :18-25 وات وولتاژ ورودی : 12 وولت وولتاژ : 54-75 وولت آمپر : 300 میلی آمپر

درایور بردی 12-18 وات 12 ولت

45,000 تومان
درایورip20  بردی توان : 12-18 وات وولتاژ ورودی : 12 وولت وولتاژ : 36-54 وولت آمپر : 300 میلی آمپر

درایور بردی 8-12 وات 12 ولت

89,000 تومان
درایور ip20 بردی توان : 8-12 وات وولتاژ ورودی : 12 ولت وولتاژ : 24-36 آمپر آمپر : 300 میلی آمپر

درایور 4-9 وات 12 ولت

65,000 تومان
درایور ip20 بردی توان : 4-9 وات وولتاژ ورودی : 12 وولت آمپر : 300 میلی آمپر وولتاژ : 12-28 وولت

درایور 1-3 وات 12 ولت

20,000 تومان
درایور ip20 بردی توان : 1-3 وات وولتاژ ورودی : 12 ولت آمپر : 300 میلی آمپر وولتاژ : 3-9 وولت