نمایش دادن همه 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 9 آمپر

19,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 9 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 18 آمپر مدت زمان برگشت : 20 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 8 آمپر

13,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 8 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 16 آمپر مدت زمان برگشت : 17.5 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 7 آمپر

15,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 7 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 14 آمپر مدت زمان برگشت : 17.5 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 6 آمپر

14,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 6 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 12 آمپر مدت زمان برگشت : 16 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 5 آمپر

13,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 5 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 10 آمپر مدت زمان برگشت : 12.5 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 4 آمپر

12,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 4 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 8 آمپر مدت زمان برگشت : 12.7 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 3 آمپر

6,500 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 3 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 6 آمپر مدت زمان برگشت : 10.8 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 2.5 آمپر

11,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 2.5 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 5 آمپر مدت زمان برگشت : 15.6 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 2 آمپر

12,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 2 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 4 آمپر مدت زمان برگشت : 10.3 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 1.85 آمپر

10,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 1.85 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 3.7 آمپر مدت زمان برگشت : 12.6 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 1.35 آمپر

8,200 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 1.35 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 2.7 آمپر مدت زمان برگشت : 9.6 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 1.6 آمپر

8,600 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 1.6 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 3.2 آمپر مدت زمان برگشت : 4 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 1.1 آمپر

7,600 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 1.1 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 2.28 آمپر مدت زمان برگشت : 8.2 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 900 میلی آمپر

6,400 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 0.9 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 1.8 آمپر مدت زمان برگشت : 7.2 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 650 میلی آمپر

6,200 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 0.4 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 1.3 آمپر مدت زمان برگشت : 5.3 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 500 میلی آمپر

6,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 0.5 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 1 آمپر مدت زمان برگشت : 4 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 400 میلی آمپر

5,500 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 0.4 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 0.8 آمپر مدت زمان برگشت : 3.8 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 170 میلی آمپر

5,500 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 0.17 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 0.34 مدت زمان برگشت : 3 ثانیه

فیوز برگشت پذیر 30 ولت 100 میلی آمپر

5,000 تومان
نوع فیوز : برگشت پذیر (Resettable fuse) نوع نصب : DIP فاصله بین دو پین : 5mm حداکثر جریان عبوری : 0.1 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 30 ولت جریان قطع : 0.2 مدت زمان برگشت : 4 ثانیه