نمایش دادن همه 35 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

TERMO50NC

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 50 نوع کنتاکت : NC

TERMO40NC

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 40 نوع کنتاکت : NC

TERMO30NC

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 30 نوع کنتاکت : NC

TERMO95NO

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 95 نوع کنتاکت : NO

TERMO90NO

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 90 نوع کنتاکت : NO

TERMO85NO

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 85 نوع کنتاکت : NO

TERMO80NO

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 80 نوع کنتاکت : NO

TERMO75NO

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 75 نوع کنتاکت : NO

TERMO70NO

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 70 نوع کنتاکت : NO

TERMO60NO

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 60 نوع کنتاکت : NO

TERMO55NO

20,000 تومان
قیمت ترموسوئیچ قابلمه ای 55 درجه و اطلاعات دیگر درباره ی ترموسوئیچ ها ترموسوئیچ چیست؟ کاربرد و معایب آن مسئله

TERMO50NO

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 50 نوع کنتاکت : NO

TERMO45NO

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 45 نوع کنتاکت : NO

فیوز مربع 150 درجه

9,000 تومان
دمای قطع فیوز : 150 درجه سانتیگراد جریان : 2 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع فیوز : حرارتی مربع نوع نصب " DIP

فیوز مربع 125 درجه

9,000 تومان
دمای قطع فیوز : 125 درجه سانتیگراد جریان : 2 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع فیوز : حرارتی مربع نوع نصب " DIP

ترموفیوز 100 درجه

6,500 تومان
نوع فیوز : اکسیال ( ترموفیوز ) دمای قطع فیوز : 100 درجه سانتیگراد جریان : 10 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP

TERMO 130 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 130 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 120 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 120 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 110 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 110 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 105 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 105 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 100 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 100 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 95 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 95 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 90 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 90 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 85 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 85 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 80 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 80 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 75 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 75 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 70 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 70 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 65 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 65 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 60 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 60 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 55 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 55 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 50 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 50 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 45 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 45 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 40 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 40 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO40NO

20,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 40 نوع کنتاکت : NO

TERMO40NC

16,000 تومان
ولتاژ : 250 ولت جریان : 10 آمپر درجه حرارت : 40 نوع کنتاکت : NC