نمایش دادن همه 17 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

TERMO 130 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 130 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 120 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 120 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 110 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 110 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 105 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 105 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 100 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 100 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 95 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 95 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 90 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 90 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 85 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 85 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 80 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 80 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 75 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 75 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 70 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 70 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 65 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 65 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 60 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 60 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 55 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 55 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 50 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 50 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 45 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 45 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار

TERMO 40 NC (سیم دار)

20,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت دما : 40 درجه سانتیگراد نوع کنتاکت : NC نوع نصب : سیم دار