نمایش دادن همه 31 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

فیوز گچی کند سوز 500 میلی آمپر

175,000 تومان
جریان : 500 میلی آمپر ولتاژ : 500 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی کند سوز  

فیوز گچی کند سوز 10 آمپر

175,000 تومان
جریان : 10 آمپر ولتاژ : 500 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی کند سوز  

فیوز گچی کند سوز 6.3 آمپر

175,000 تومان
جریان : 6.3 آمپر ولتاژ : 500 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی کند سوز  

فیوز گچی کند سوز 4 آمپر

175,000 تومان
جریان : 4 آمپر ولتاژ : 500 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی کند سوز  

فیوز گچی کند سوز 1.6 آمپر

175,000 تومان
جریان : 3.15 آمپر ولتاژ : 500 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی کند سوز  

فیوز گچی فست 630 میلی آمپر

175,000 تومان
جریان : 630 میلی آمپر ولتاژ : 1000 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی فست  

فیوز گچی فست 500 میلی آمپر

175,000 تومان
جریان : 500 میلی آمپر ولتاژ : 1000 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی فست  

فیوز گچی فست 16 آمپر

175,000 تومان
جریان : 16 آمپر ولتاژ : 440 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی فست  

فیوز گچی فست 10 آمپر 600 ولت

175,000 تومان
جریان : 10 آمپر ولتاژ : 600 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی فست  

فیوز گچی فست 3.15 آمپر

175,000 تومان
جریان : 3.15 آمپر ولتاژ : 380 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی فست  

فیوز گچی فست 2 آمپر

175,000 تومان
جریان : 2 آمپر ولتاژ : 1000 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی فست  

فیوز گچی فست 1.6 آمپر

175,000 تومان
جریان : 1.6 آمپر ولتاژ : 700 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی فست  

فیوز گچی فست 1 آمپر

175,000 تومان
جریان : 1 آمپر ولتاژ : 700 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی فست  

فیوز گچی فست 10 آمپر

175,000 تومان
جریان : 10 آمپر ولتاژ : 500 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی فست  

فیوز گچی فست 6.3 آمپر

175,000 تومان
جریان : 6.3 آمپر ولتاژ : 500 ولت ابعاد : طول 32 میلیمتر * قطر 6 میلیمتر نوع فیوز : گچی فست  

DMM – 11A

410,000 تومان
جریان : 11 آمپر تحمل ولتاژ : 1000 ولت ابعاد 10*38 برند : BUSS

فیوز گچی فست 10A

410,000 تومان
جریان : 10 آمپر تحمل ولتاژ : 1000 ولت ابعاد 10*38 برند : HOLLY

فیوز DMM-B-44/100 برند BUSSMANN

410,000 تومان
جریان : 440 میلی آمپر تحمل ولتاژ : 1000 ولت ابعاد 10*34.9 برند : Bussmann

فیوز گچی HOLLY

410,000 تومان
جریان : 440 میلی آمپر تحمل ولتاژ : 1000 ولت ابعاد 10*38 برند : HOLLY

فیوز گچی فست HOLLY

410,000 تومان
جریان : 630 میلی آمپر تحمل ولتاژ : 1000 ولت ابعاد 10*38 برند : HOLLY

CF-6X32-T12A250V

10,000 تومان
قطر : 6 میلی متر طول : 32 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 12 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی

CF-6X32-T500MA250V

10,000 تومان
قطر : 6 میلی متر طول : 32 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 500 میلی آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی

CF-6X32-T1A250V

10,000 تومان
قطر : 6 میلی متر طول : 32 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 1 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی

CF-6X32-T4A250V

10,000 تومان
قطر : 6 میلی متر طول : 32 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 4 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی

CF-6X32-T6A250V

10,000 تومان
قطر : 6 میلی متر طول : 32 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 6 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی

CF-6X32-T3A250V

10,000 تومان
قطر : 6 میلی متر طول : 32 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 3 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی

فیوز گچی ( سرامیکی ) CF-5X20-T5AH250V

8,730 تومان
قطر : 5 میلی متر طول : 20 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 5 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی

فیوز گچی ( سرامیکی ) CF-5X20-F1.6A250V

9,060 تومان
قطر : 5 میلی متر طول : 20 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 1.6 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی

فیوز گچی ( سرامیکی ) CF-5X20-T1AH250V

8,730 تومان
قطر : 5 میلی متر طول : 20 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 1 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی

فیوز گچی ( سرامیکی ) CF-5X20-F4A250V

8,180 تومان
قطر : 5 میلی متر طول : 20 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 4 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی

فیوز گچی ( سرامیکی ) CF-6X32-T5A250V

10,400 تومان
قطر : 6 میلی متر طول : 32 میلی متر حداکثر جریان عبوری : 5 آمپر ولتاژ قابل تحمل : 250 ولت نوع فیوز : فیوز گچی