نمایش دادن همه 23 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

فیوز گرد 10 آمپر

5,500 تومان
جریان : 10 آمپر ولتاژ : 125 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز مربع 6.3 آمپر

5,500 تومان
جریان : 6.3 آمپر ولتاژ : 300 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 5 آمپر

5,000 تومان
جریان : 5 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز مربع 4 آمپر

5,500 تومان
جریان : 4 آمپر ولتاژ : 300 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 4 آمپر

5,000 تومان
جریان : 4 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز مربع 3.15 آمپر

5,500 تومان
جریان : 3.15 آمپر ولتاژ : 300 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز مربع 3.15 آمپر

5,000 تومان
جریان : 3.15 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 2.5 آمپر

5,000 تومان
جریان : 2.5 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 2 آمپر

5,000 تومان5,500 تومان
جریان : 2 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 1.6 آمپر

5,000 تومان
جریان : 1.6 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 1.25 آمپر

5,000 تومان
جریان : 1.25 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 1 آمپر

5,000 تومان
جریان : 1 آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 800 میلی آمپر

14,000 تومان
جریان : 800 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 630 میلی آمپر

5,500 تومان
جریان : 630 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 500 میلی آمپر

14,000 تومان14,500 تومان
جریان : 500 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 50 میلی آمپر

14,000 تومان
جریان : 50 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 80 میلی آمپر

14,000 تومان
جریان : 80 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 100 میلی آمپر

14,000 تومان
جریان : 100 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 160 میلی آمپر

14,000 تومان
جریان : 160 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 200 میلی آمپر

14,000 تومان
جریان : 200 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 250 میلی آمپر

14,000 تومان
جریان : 250 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 315 میلی آمپر

14,000 تومان
جریان : 315 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای  

فیوز گرد 400 میلی آمپر

14,000 تومان
جریان : 400 میلی آمپر ولتاژ : 250 ولت نوع نصب : DIP نوع فیوز : بشکه ای