نمایش 1–12 از 46 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

قاب لاینر لبه دار ( کد 372 )

96,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 372 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 23.4 میلیمتر عرض کف قاب : 12.3 میلیمتر ارتفاع : 13.2 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر کنجی ( کد 371 )

99,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 371 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض : 16 میلیمتر ارتفاع داخل لاینر : 6 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار 2 ردیفه ( کد 366 )

250,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 366 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 70 میلیمتر ارتفاع : 13.24 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر کنجی ( کد 361 )

120,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 361 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض دیفیوزر : 40.8 میلیمتر ارتفاع داخل لاینر : 16.6 میلیمتر عرض قاب : 29 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر کنجی ( کد 331 )

110,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 331 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف : 15.2 میلیمتر طول و عرض قاب کنج : 18 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر بدون لبه ( کد 35 )

95,000 تومان
هیت سینک بدون لبه ( کد 35 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض : 13 میلیمتر ارتفاع : 18 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 387 )

450,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 387 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 99.4 میلیمتر عرض : 83.11 میلیمتر ارتفاع : 38.64 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 386 )

270,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 386 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 70 میلیمتر عرض : 45.76 میلیمتر ارتفاع : 33 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 385 )

240,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 385 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 48 میلیمتر عرض : 32.8 میلیمتر ارتفاع : - میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر بدون لبه ( کد 384 )

160,000 تومان
هیت سینک بدون لبه ( کد 384 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 35 میلیمتر عرض کف : 50 میلیمتر ارتفاع : 16 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر بدون لبه ( کد 383 )

95,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 383 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 17.3 میلیمتر عرض : 12.3 میلیمتر ارتفاع : 16.3 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 382 )

95,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 382) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 23.4 میلیمتر عرض : 12.3 میلیمتر ارتفاع : 12.1 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد