نمایش 1–36 از 63 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

قاب لاینر آویز دو طرفه ( کد 46 )

420,000 تومان
قاب لاینر آویز دو طرفه ( کد 46 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف قاب : 60میلیمتر ارتفاع : 55 میلیمتر ارتفاع پشت قاب : 26 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر بدون لبه باریک ( کد 362)

65,000 تومان
قاب لاینر بدون لبه باریک ( کد 362) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف قاب : 13.1میلیمتر ارتفاع : 7.2 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر آویز دو تکه ( کد 388 )

275,000 تومان
قاب لاینر آویز دو تکه ( کد 388 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض  : 35 میلیمتر ارتفاع : 54.7 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر ( کد 44 )

122,000 تومان
قاب لاینر ( کد 44 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه به لبه : 19 میلیمتر عرض کف قاب : 16میلیمتر ارتفاع : 30 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 42 )

49,000 تومان
قاب لاینر لبه دار( کد 42) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه به لبه : 12 میلیمتر عرض کف قاب : 8 میلیمتر ارتفاع : 8 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر آویز ( کد 41 )

435,000 تومان
قاب لاینر آویز ( کد 41 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف قاب : 45 میلیمتر ارتفاع : 55 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر کنجی ( کد 40 )

122,000 تومان
قاب لاینر کنجی( کد 40) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه به لبه : 40 میلیمتر عرض کف قاب : 10 میلیمتر ارتفاع : 20 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 39 )

49,000 تومان
قاب لاینر قرنیز ( کد 39 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه به لبه : 18 میلیمتر عرض کف قاب : 12 میلیمتر ارتفاع : 12میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 37 )

165,000 تومان
قاب لاینر قرنیز ( کد 37 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه به لبه : 60 میلیمتر عرض کف قاب : 45 میلیمتر ارتفاع : 12میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر بدون لبه ( کد 36 )

56,000 تومان
قاب لاینر بدوت لبه ( کد 36) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف قاب : 12 میلیمتر ارتفاع : 12 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر قرنیز ( کد 34 )

166,000 تومان
قاب لاینر قرنیز ( کد 34 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف قاب : 17 میلیمتر ارتفاع : 44.5 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر قرنیز ( کد 33 )

255,000 تومان
قاب لاینر قرنیز ( کد 33 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف قاب : 15 میلیمتر ارتفاع : 80 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر بدون لبه ( کد 32 )

398,000 تومان
قاب لاینر آویز ( کد 32) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف قاب : 85 میلیمتر ارتفاع : 35 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر کنجی ( کد 31 )

165,000 تومان
قاب لاینر آویز ( کد 31 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف قاب : 47میلیمتر ارتفاع : 52.5 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 30)

345,000 تومان
قاب لاینر قرنیز ( کد 30) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه به لبه : 95 میلیمتر عرض کف قاب : 75 میلیمتر ارتفاع : 35میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر آویز یک تکه ( کد 29 )

495,000 تومان
قاب لاینر آویز ( کد 29) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف قاب : 30 میلیمتر ارتفاع : 100 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر آویز دو تکه ( کد 28 )

275,000 تومان
قاب لاینر آویز ( کد 28) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف قاب : 30 میلیمتر ارتفاع : 55 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 372 )

96,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 372 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 23.4 میلیمتر عرض کف قاب : 12.3 میلیمتر ارتفاع : 13.2 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر کنجی ( کد 371 )

99,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 371 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض : 16 میلیمتر ارتفاع داخل لاینر : 6 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار 2 ردیفه ( کد 366 )

250,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 366 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 70 میلیمتر ارتفاع : 13.24 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر کنجی ( کد 361 )

120,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 361 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض دیفیوزر : 40.8 میلیمتر ارتفاع داخل لاینر : 16.6 میلیمتر عرض قاب : 29 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر کنجی ( کد 331 )

110,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 331 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض کف : 15.2 میلیمتر طول و عرض قاب کنج : 18 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر بدون لبه ( کد 35 )

95,000 تومان
هیت سینک بدون لبه ( کد 35 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض : 13 میلیمتر ارتفاع : 18 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 387 )

450,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 387 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 99.4 میلیمتر عرض : 83.11 میلیمتر ارتفاع : 38.64 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 386 )

270,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 386 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 70 میلیمتر عرض : 45.76 میلیمتر ارتفاع : 33 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 385 )

240,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 385 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 48 میلیمتر عرض : 32.8 میلیمتر ارتفاع : - میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر بدون لبه ( کد 384 )

160,000 تومان
هیت سینک بدون لبه ( کد 384 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 35 میلیمتر عرض کف : 50 میلیمتر ارتفاع : 16 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر بدون لبه ( کد 383 )

95,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 383 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 17.3 میلیمتر عرض : 12.3 میلیمتر ارتفاع : 16.3 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 382 )

95,000 تومان
هیت سینک لبه دار ( کد 382) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 23.4 میلیمتر عرض : 12.3 میلیمتر ارتفاع : 12.1 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 381 )

90,000 تومان
هیت سینک بدون لبه  ( کد 381 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 23 میلیمتر عرض : 17 میلیمتر ارتفاع : 7 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینری بدون لبه ( کد 380 )

85,000 تومان
قاب لاینری بدون لبه ( کد 380) نقره ای قیمت ذکر شده جهت خریداری قاب 1 متری به همراه دیفیوزر می باشد (شاخه 3 متری ) (دیفیوزر به صورت شاخه 3 متری و یا رول 50 متری )

قاب لاینر کنج ( کد 321 )

95,000 تومان
هیت سینک کنج ( کد 321 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض :16 میلیمتر ارتفاع : 16 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر کنج ( کد 27 )

110,000 تومان
قاب لاینر کنج ( کد 27 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض :16 میلیمتر ارتفاع : 16 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر توکار ( کد 26 )

155,000 تومان
هیت سینک بدون لبه دو ردیفه ( کد 26 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 30 میلیمتر عرض کف : 55 میلیمتر ارتفاع : 13 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر لبه دار ( کد 25 )

175,000 تومان
هیت سینک  لبه دار  ( کد 25 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 60 میلیمتر عرض : 45 میلیمتر ارتفاع : 12 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد

قاب لاینر توکار ( کد 23 )

255,000 تومان258,000 تومان
هیت سینک بدون لبه دو ردیفه ( کد 23 ) شاخه  3 و 6 متری طول :1 متر عرض لبه ها : 60 میلیمتر عرض : 45 میلیمتر ارتفاع : 22 میلیمتر قیمت ذکر شده برای یک متر پروفیل + دیفیوزر می باشد